Concerts » Susanne Kujala (Helsinki, Finland)

Date
26.06.12
Day
Tuesday
Time
20:00

Kujala (b. 1976 in Berlin) began her professional music studies in ”Hochschule für Musik Hanns Eisler” in Berlin. Her main subjects were concert accordion and correpetition. After moving to Finland in 1998 she studied concert accordion and organ performance at the Sibelius-Academy in the department of performing arts. She gained her Master of Music exam in 2006 after absolving her final recitals with highest honors in both instruments. Her debut concert took place in 2007 in the Finlandia-Hall and her debut CD ”Organ Triptychon” including works by Reger, Liszt and V. Kujala was released in 2008. In spring 2009 she studied organ performance in Paris with Marie-Louise Langlais and Eric Lebrun as a stipendiat of Cité Internationale des Arts.

Currently she is attaining her artistic Doctor of Music -degree in the Sibelius-Academy focusing on the theme “Organ – an instrument for contemporary music”. Kujala worked as an assistant of the church music department 2008-2011. She teaches organ performance at the Sibelius Academy since 2009.

Susanne Kujala has wide work experience. She has performed as an organist, accordionist and pianist in various set-ups ranging from opera orchestra to different chamber music ensembles. From 2001 she has worked as an accordionist in the children productions of the Finnish National Opera. She worked as a correpetitor for the production of Kurt Weill’s opera “The Rise and Fall of Mahagonny”, which was performed at the Helsinki Festival in 2011. She has premiered works for organ or accordion by composers such as Kalevi Aho, Antti Auvinen, Friedrich Goldmann, Sampo Haapamäki, Sami Klemola, Veli Kujala, Minna Leinonen, Paola Livorsi, Uljas Pulkkis, Vesa Valkama, Olli Virtaperko ja Helmut Zapf. Her organ repertoire ranges from early baroque music to contemporary compositions. On accordion she performs mainly contemporary music but also keyboard works by J.S. Bach. She has premiered the double concerto for accordion, quarter-tone accordion and chamber orchestra by Joachim Schneider with her husband and the Lapland Chamber Orchestra conducted by John Storgårds in February 2011. In January 2011 she has also premiered Trois Monde for organ and live-electronics by Maija Hynninen.

BIS Records releases a new CD with Kalevi Ahos chamber music including his Sonata for two accordions played by Susanne and Veli Kujala in 2012.

Concerts » Susanne Kujala (Helsinki)

Date
26.06.12
Day
Tuesday
Time
20:00

Susanne Kujala (s. 1976 Berliinissä) aloitti ammattiopintonsa Berliinin ”Hochschule für Musik Hanns Eislerissa” pääaineinaan harmonikka ja instrumentaalisäestys (Instrumentale Korrepetition). Muutettuaan Suomeen vuonna 1998 hän opiskeli harmonikansoittoa ja urkujensoittoa Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelmassa ja valmistui musiikin maisteriksi vuonna 2006 suoritettuaan molempien aineiden A-tutkinnot erinomaisin arvosanoin. Hän soitti ensikonserttinsa vuonna 2007 Finlandia-talon uruilla ja julkaisi seuraavana vuonna debyyttilevynsä ”Organ Triptychon”, joka sisältää Regerin, Lisztin ja V. Kujalan urkuteoksia. Kevään 2009 hän oli Pariisissa Cité Internationale des Artsin stipendiaattina ja opiskeli urkujensoittoa Marie-Louise Langlaisin ja Eric Lebrunin johdolla. Tällä hetkellä Susanne Kujala suorittaa musiikin tohtorintutkintoon tähtääviä taiteellisia jatko-opintoja Sibelius-Akatemiassa aiheenaan ”Urut – uuden musiikin instrumenttina”. Hän työskenteli kirkkomusiikin osaston assistenttina vuosina 2008-2011. Hän opettaa urkujensoittoa Sibelius-Akademiassa vuodesta 2009 lähtien.

Susanne Kujalalla on monipuolinen työkokemus. Hän on esiintynyt urkurina, harmonikansoittajana ja pianistina hyvin erilaisissa kokoonpanoissa oopperaorkesterista (mm. Berliinin Komische Oper) erilaisiin kamarimusiikkikokoonpanoihin. Vuodesta 2001 lähtien hän on ollut mukana harmonikansoittajana Suomen Kansallisoopperan lastenoopperaproduktioissa. Kujala opetti vuosina 2000-2006 harmonikansoittoa Keski-Helsingin, Itä-Helsingin ja Härmänmaan musiikkiopistoissa. Hän toimi korrepetiittorina Kurt Weillin Mahagonnyn nousu ja tuho -oopperaproduktiossa, jota esitettiin Helsingin juhlaviikoilla 2011.

Urkurina ja harmonikansoittajana Susanne Kujala on kantaesittänyt monia teoksia mm. säveltäjiltä Kalevi Aho, Antti Auvinen, Friedrich Goldmann, Sampo Haapamäki, Sami Klemola, Veli Kujala, Minna Leinonen, Paola Livorsi, Uljas Pulkkis, Vesa Valkama, Olli Virtaperko ja Helmut Zapf. Hänen urkurepertuaarinsa ulottuukin varhaisbarokista tähän päivään. Harmonikalla hän esittää lähinnä uusinta uutta musiikkia, mutta myös J. S. Bachin klaveeriteoksia. Susanne Kujalan tärkein kamarimusiikkipartneri on hänen aviomiehensä Veli Kujala, jonka kanssa hän on kantaesittänyt helmikuussa 2011 Joachim W. Schneiderin kaksoiskonserton harmonikalle ja 1/4-sävelaskelharmonikalle Lapin kamariorkesterin kanssa. Alkuvuonna 2011 hän on kantaesittänyt myös Maija Hynnisen Trois Monde uruille ja live-elektroniikalle.

BIS records -levy-yhtiö julkaisee vuonna 2012 Kalevi Ahon kamarimusiikkia sisältävän CD:n, johon Susanne ja Veli Kujala ovat äänittäneet säveltäjän sonaatin kahdelle harmonikalle.