Urut

Tuomiokirkossa on nykyisin kolmet urut: kuoriurut ovat vuodelta 1973 ja pääurut sekä Tarkk’ampujankappelin urut vuodelta 1980.[6] Pääuruissa on 81 äänikertaa ja ne ovat Suomen toiseksi suurimmat Lapuan tuomiokirkon urkujen jälkeen. Kirkossa on hyvä katedraaliakustiikka.

Urkujen dispositio

I Selkäpillistö
Principal 8′
Gedackt 8′
Oktava 4′
Rohrflöte 4′
Oktava 2′
Nasat 1 1/3′
Sesquialtera 2x
Mixtur 4-5x
Cymbel 3x
Dulcian 16′
Trompete 8′
Krummhorn 8′

Tremolo

II Pääpillistö
Principal 16′
Oktava 8′
Flute harm. 8′
Rohrflöte 8′
Gamba 8′
Voce Umana 8′
Oktava 4′
Spitzflöte 4′
Terz 3 1/5′
Kvinta 2 2/3′
Oktava 2′
Terz 1 3/5′
Mixtur 6-8x
Scharf 4-6x
Trompete 16′
Trompete 8′
Trompete 4′
III Paisutuspillistö

Gedackt 16′
Flöte 8′
Cor de nuit 8′
Fugara 8′
Voix céleste 8′
Principal 4′
Traversflöte 4′
Salicet 4′
Spitzkvinta 2 2/3′
Waldflöte 2′
Terz 1 3/5′
Mixtur 7x
Basson 16′
Tromp. harm. 8′
Hautbois 8′
Voix humaine 8′
Clairon 4′

Tremolo

Paisutuskaapissa

IV Rintapillistö

Rohrgedackt 8′
Kvintadena 8′
Principal 4′
Gedacktflöte 4′
Gemshorn 2′
Spitzoktava 1′
Cymbel 3-4x
Regal 16′
Schalmey 8′
Cornet 5x

Tremolo

Paisutuskaapissa

Jalkiopillistö

Principal 32′
Oktava 16′
Subbass 16′
Oktava 8′
Cello 8′
Gedackt 8′
Oktava 4′
Koppelflöte 4′
Nachthorn 2′
Rauschpfeife 4x
Mixtur 7x
Posaune 32′
Posaune 16′
Fagott 16′
Trompete 8′
Singend Regal 4′

Echo (III, IV)

Liebl. ged. 8′
Kvintadena 8′
Spitzflöte 4′
Rohrflöte 4′
Nasat 2 2/3′ (disk)

Piccolo 2′

Tremolo

Paisutuskaapissa

Yhdistimet

I – II
III – II
IV – II
IV – III
III – I
I – P
II – P
III – P
IV – P

256 kombinaatiota, tietokone

Trompeteria
(I, II, III, IV, Ped.)Trompeta magna 16′ D
Trompeta brillante 8′ B D
Clarin fuerte 4′ B D
Clarin 2′ B